Informatie

Coronamaatregelen

We beseffen dat het geen gewoon schooljaar wordt en begrijpen dat culturele activiteiten op dit moment niet je voornaamste zorg zijn. Toch blijven we er van overtuigd dat cultuur – net in deze moeilijke periode – van grote waarde kan zijn voor alle leerlingen. Bekijk onze artiesten als leveranciers van troost, verbinding, herkenning, humor, schoonheid, geluk, enz. Alles netjes en veilig geleverd in CC De Steiger of ... bij jou op school. 

We zullen nog een poosje moeten leven met de dreiging van het coronavirus. Zonder deze realiteit te negeren, wil CC De Steiger er toch alles aan doen om voorstellingen voor de schoolgaande jeugd mogelijk te maken. Op dit moment mogen leerlingen uit het secundair onderwijs geen extra muros activiteiten bijwonen. Dat betekent dat de voorstellingen die we gepland hadden, zeker al voor het najaar, niet zullen doorgaan. Wél bekijken we of we in de loop van de komende maanden een aanbod kunnen realiseren op school. 

Voor leerlingen uit het kleuter- en lager onderwijs is deelname aan extra muros activiteiten toegestaan. CC De Steiger stelt zich garant om hen in 100% veilige omstandigheden te ontvangen. We respecteren de algemene voorschriften die opgelegd worden door de overheden. Dat betekent concreet dat:

  • we de leerlingen van jullie school als een contactbubbel beschouwen en dat we de distancing t.o.v. leerlingen uit andere scholen garanderen, vanaf het moment waarop ze het gebouw binnenkomen, tot op het moment waarop ze naar buiten gaan.
  • we een duidelijk circulatieplan voorzien in het gebouw, waarbij we zoveel mogelijk uitgaan van éénrichtingsverkeer.
  • we aan de in- en uitgangen ontsmettende handgel voorzien.
  • we de wachttijd in de gang tot een minimum beperken.
  • we de vestiaire gesloten houden.
  • we voor en na elke voorstelling de publieksruimtes schoonmaken en de contactoppervlakken ontsmetten.
  • we ons gebouw maximaal ventileren.

Tot slot stippen we nog even aan dat jullie geen enkel financieel risico lopen. Als jullie omwille van gewijzigde maatregelen of wegens een andere corona gerelateerde reden niet naar een voorstelling kunnen komen, zullen we hiervoor geen kosten aanrekenen.