Informatie

Enkele afspraken

Wij beginnen graag op tijd. Wil daarom uiterlijk 5 minuten voor het aanvangsuur aanwezig zijn, zodat de nodige formaliteiten vlot kunnen afgehandeld worden en de leerlingen rustig kunnen plaatsnemen. Eens de voorstelling begonnen is, kan niemand de zaal nog in. De toegangsprijs blijft evenwel verschuldigd.

Omwille van brandveiligheid mogen jassen en tassen niet mee in de zaal. Wij stellen onze vestiaire gratis ter beschikking. Gelieve er op te letten dat de leerlingen er geen waardevolle voorwerpen achterlaten.

Het is verboden drank, snoep en andere voedingswaren mee te nemen in de zaal. Ook GSM’s en andere elektronica zijn niet toegelaten. Indien je foto’s wil nemen, kan dit voor of na de voorstelling, mits afspraak met de verantwoordelijke van het cultuurcentrum.

De plaatsen in de zaal worden toegewezen bij aankomst in het cultuurcentrum. Wil deze plaatsverdeling respecteren. De begeleidende leerkrachten dienen er op toe te zien, dat de leerlingen de zaal op een ordentelijke manier betreden.

Een theatervoorstelling laat zich het best genieten in een rustige sfeer. Uit respect voor de andere toeschouwers en voor de acteurs kunnen we niet toelaten dat enkelen die sfeer verpesten door storend gedrag. Wij verwachten van de begeleidende leerkrachten dat ze het goede verloop van de voorstelling helpen verzekeren. De ervaring leert dat dit de grootste slaagkans heeft, wanneer de leerkrachten zich verspreiden onder de leerlingen. Wij vinden het niet fijn als leerkrachten tijdens de voorstelling de zaal betreden of verlaten. Dit is niet erg respectvol naar de optredende artiesten én naar de leerlingen.