Informatie

Praktische info

Toegangsprijzen en betaling

Voor onze schoolvoorstellingen hanteren wij volgende toegangsprijzen:

kleuters: € 4,00

lager onderwijs: € 5,00

secundair onderwijs: € 6,00

omkaderende workshop: € 2,50 

De begeleidende leerkrachten mogen gratis binnen. Ook (groot)ouders die helpen bij het vervoer kunnen gratis meegenieten van de voorstelling, op voorwaarde dat er nog plaatsen beschikbaar zijn. Het is aanbevolen om dit op voorhand te laten weten.

Je hoeft geen geld mee te brengen naar het cultuurcentrum. De betaling gebeurt achteraf. Wij vragen je om ten laatste 10 dagen na ontvangst van de factuur het verschuldigde bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE92 0680 7179 9023 van cultuurcentrum De Steiger.

Alleen de aanwezige leerlingen worden aangerekend (met een maximale afwijking van 10%). Als er leerlingen afwezig zijn, kan je dit voor aanvang van de voorstelling meedelen aan de verantwoordelijke van het cultuurcentrum.

 

Inschrijven

Inschrijven is mogelijk vanaf maandag 5 september 2022 om 9.00 u. Op dinsdag 20 september 2022 worden de inschrijvingen afgesloten. Als je na deze datum nog wenst in te schrijven, neem je best contact op met Bart Bogaert

Je kan enkel inschrijven via uitmetdeklas.be. Om te kunnen inschrijven, moet je eerst een persoonlijk account aanmaken. Met dat account kan je je inschrijvingen beheren.

Uit ervaring weten we dat sommige voorstellingen snel volgeboekt zijn, reserveer dus tijdig!

Diegene die reserveert, is onze contactpersoon voor verdere communicatie. Laat bij voorkeur de verantwoordelijke leerkracht zelf inschrijven. Doet die dat niet, vermeld dan in het vrije veld naam en e-mailadres van die persoon. De overkoepelende communicatie gaat steeds ook naar directie en/of secretariaatsmedewerkers. Eens ingelogd, hebben zij zicht op alle reservaties.

Houd bij het inschrijven rekening met de vermelde doelgroep.

Je geeft het aantal leerlingen en begeleiders op. Probeer dit zo exact mogelijk in te schatten. Wij zijn voor elke voorstelling gebonden aan een maximum aantal toeschouwers. Het is niet fijn wanneer gereserveerde plaatsen niet ingenomen worden. Tot 20 september kan je zelf het leerlingenaantal aanpassen op dit platform.

Na je reservatie ontvang je een e-mail waarin we aangeven dat we je aanvraag goed ontvangen hebben. Opgelet: dit is nog geen bevestiging dat je inschrijving succesvol verwerkt werd. De inschrijving is pas definitief als je onze bevestigingsbrief ontvangt. Deze wordt zowel per post als per e-mail bezorgd.  

 

Bevestiging

Inschrijvingen zijn definitief na schriftelijke bevestiging door het cultuurcentrum. Je directie ontvangt uiterlijk tegen 30 september 2022 de bevestigingsbrief met de post. Deze moet ondertekend teruggestuurd (post of e-mail) worden vóór 10 oktober 2022. Vanaf dan maken wij contractuele afspraken met gezelschappen. Hier zijn ook wij aan gebonden. Controleer daarom bij jouw inschrijving én bij de definitieve bevestiging goed of alle gegevens kloppen. Na ondertekening van deze bevestiging brengen we geen veranderingen meer aan. Vanaf dan gelden onze annuleringsvoorwaarden.

 

Wijziging en annulering

Gelieve het cultuurcentrum zo vlug mogelijk te verwittigen, indien er zich in de loop van het jaar wijzigingen voordoen in de samenstelling van je groep. De toegangsgelden dekken sowieso slechts een fractie van de kostprijs; wij kunnen het ons niet veroorloven plots een groep minder aanwezig te hebben.

Annulering kan - behalve in geval van overmacht - alleen na overleg aanvaard worden en moet minstens 30 dagen voor de voorstelling gebeuren. In elk geval zullen wij 50% van de voorziene inkomsten op de school verhalen. Wanneer je minder dan een maand op voorhand  annuleert, factureren wij 90% van de voorziene inkomsten. 

Als er op de dag van de voorstelling leerlingen afwezig zijn, brengen wij dit (tot maximum 10% van je reservatie) in mindering bij de afrekening. Gelieve bij aankomst het correcte aantal leerlingen mee te delen aan de verantwoordelijke van het cultuurcentrum.

Het kan steeds voorvallen dat een bepaalde voorstelling door overmacht verplaatst wordt, of in het slechtste geval geannuleerd moet worden. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op, om een bevredigende oplossing te zoeken.

 

Cultuur voor iedereen

Wij vinden het van groot belang dat de toegangsprijs voor niemand de pret moet drukken. Mochten er zich voor bepaalde leerlingen betalingsproblemen voordoen, kan je best even contact opnemen met Bart Bogaert voor een oplossing op maat.

CC De Steiger wil graag een open cultuurhuis zijn, waar iedereen zich welkom voelt, ook mensen met een beperking. Als je eraan twijfelt of je leerling(en) met een handicap meekunnen naar een voorstelling, neem dan ook even contact met ons op. 

 

Gratis met de bus naar CC De Steiger?

CC De Steiger is erkend als ‘cultuurschakel’. Als je ons een bezoek wil brengen met je klas, kan je met dynamoOPWEG gratis gebruik maken van het aanbod van De Lijn. Je hebt recht op gratis vervoer met bus of tram, volgens de vaste dienstregeling, tijdens de daluren en met maximum 30 personen.

Wil je als school ook gebruik maken van dit initiatief? Registreer je op www.cultuurkuur.be en vraag online een vervoersbewijs aan. Meer informatie: www.cultuurkuur.be/dynamoopweg